Оцінка бізнесу

                                                                                Оцінка бізнесу                               Оцінка бізнесу – це визначення в грошовому вираженні  вартості підприємства,   що враховує його корисність і затрати, пов’язані із здобуттям цієї корисності. 

 Основні чинники, що впливають на вартість бізнесу: ліквідність долі і (або) бізнесу; корисність бізнесу для власника: характеристики доходу (величина, час здобуття доходу) і ризики пов’язані з його здобуттям; нематеріальні активи: імідж підприємства на ринку; обмеження для даного бізнесу; розмір оцінюваної долі бізнесу; міра контролю, що отримується новим власником; перспективи розвитку оцінюваного бізнесу; фінансове положення підприємства (наявність власних коштів, оборотність капіталу та ін.); витрати на створення аналогічних підприємств; міра конкурентної боротьби в даній галузі; диверсифікація виробництва (склад і структура продукції, послуг); якість продукції, що випускається підприємством; технологія і витрати виробництва; міра зношеності устаткування; цінова політика; взаємини із споживачами і постачальниками; рівень управління; кадровий склад підприємства.
Основні цілі оцінки бізнесу: прийняття управлінський рішень про купівлю-продаж бізнесу; вихід на фондові ринки; визначення вартості цінних паперів підприємства у випадках їх купівлі-продажу на фондовому ринку і проведення різного роду операцій з ними; визначення максимально прийнятних цін придбання акцій компаній, що поглинаються; реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, виділення тощо); оцінка якості управління підприємством; підвищення ефективності управління підприємством; внесення майна в статутний капітал підприємства; вирішення майнових суперечок; обґрунтування інвестиційних проектів розвитку підприємства; управління фінансами підприємства: оцінка кредитоспроможності, визначення вартості частки підприємства як застави при кредитуванні; страхування активів і ділових ризиків; антикризове управління, здійснення процедури банкрутства; викуп акцій у акціонерів; визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду; емісія акцій, а також в інших випадках для прийняття управлінських рішень.

            Всі питання, що виникають згідно умов проведення оцінки бізнесу, особливостям підготовки матеріалів можливо задати, зателефонувавши за номером:                                                                                                      (044) 270-53-20    (044) 362-29-45       067 – 153-20-47                   

   або  заповнити   бланк заявки   на сайті

 або приїхати безпосередньо в офіс: м.Київ, вул. Грінченка,1, офіс 102 (метро Майдан Незалежності)

(попередньо передзвонивши співробітникам нашого Центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).