Почеркознавча експертиза

Почеркознавча експертиза –  є однією з найбільш затребуваних і популярних експертиз на даний проміжок часу. Потреба в проведенні почеркознавчої експертизи виникає в тому випадку, коли існують підстави, які  дозволяють  брати під сумнів той факт, що підпис виконаний особою, від імені якої він значиться, при потребі встановлення факту виконання буквено-цифрового запису з наслідуванням почерку іншої особи, або навмисна зміна почерку та т. п. В таких випадках професійна почеркознавча експертиза – це незамінний інструмент встановлення істини. В якості об’єктів дослідження можуть виступати різні документи – договора, заповіти, доручення, розписки, бухгалтерські документи  та т.п.

Об’єктами почеркознавчої експертизи (дослідження) є дві великі групи:

підписи  та  рукописні записи. Останні, в свою чергу, класифікуються на короткі рукописні записи, рукописні записи середнього та великого об’єму, а також цифрові записи.

Задачі почеркознавчої експертизи також діляться на два великі класи:

ідентифікаційні та діагностичні дослідження.

Ідентифікаційних дослідження вирішуються натупні питання: 
– встановлення факту виконання декількох текстових документів одним виконавцем;
– встановлення факту виконання декількох підписів одним виконавцем;
– встановлення виконавця рукописного тексту;
– встановлення виконавця підпису.

Діагностичні дослідження вирішуються такі завдання:
– встановлення умов виконання підписів та записів;
– встановлення факту виконання текстів з наслідуванням;
– встановлення факту виконання підписів (текстів) навмисне зміненим почерком.

Почеркознавча експертиза проводиться на підставі передбаченого законом процесуального документа (постанови, ухвали) про призначення експертизи , складений уповноваженою на те особою (органом).

Підставою для проведення почеркознавчого дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи),  з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

У ТОВ «Київський експертно-дослідний центр»  експертизи (дослідження) почерку та рукописного тексту проводяться судовим експертом, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підпису» , атестований Міністерством юстиції України, внесений в державний Реєстр атестованих судових експертів та має досвід експертної роботи з 2000 року. Це забезпечує високу якість досліджень та стислі терміни виконання доручених експертиз. Наші фахівці у своїй роботі керуються офіційними методиками та діючим законодавством. Експерти нашої установи виконують експертизи (дослідження) будь якої складності.

Будь-які питання, які виникли у Вас по умовам проведення експертизи (досліждення), особливостям підготовки матеріалів, вартості, правильності постановки питань, можно задати нашим менеджерам, зателефонувавши за номером: 

                   (044) 270-53-20       (044) 362-29-45        067 – 153-20-47

або   заповнити  бланк заявки  на сайті

або    приїхати безпосередньо в офіс: м.Київ, вул. Грінченка,1, офіс 102 (метро Майдан Незалежності)

(попередньо зателефонувавши співробітникам нашого центру та узгодити час відвідування офісу, для максимально комфортного спілкування з Вами).