Залучення експерта стороною захисту в кримінальному провадженні.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

      Залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні –  проблемні аспекти регулювання цього питання  Кримінально процесуальним кодексом України.

      Ключові слова: експерт, експертиза, залучення експерта, сторона захисту, слідчий суддя.

      На цей час серед залишається невирішених питань теоретико-прикладного характеру у кримінальному процесі – реалізація стороною захисту своїх процесуальних прав, одним з яких є право самостійно залучати експертів для проведення експертиз. З реалізацією цього положення КПК України на практиці виникає чимало проблемних питань як у сторони захисту, так і в інших учасників кримінального провадження.

      Вирішенню зазначеної проблеми, а також інших проблем щодо організації судово-експертної діяльності присвятили праці багато вітчизняних та зарубіжних вчених-процесуалістів і криміналістів, серед яких Т.В. Варфоломєєва, А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, В.Я. Колдін, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко, В.М. Махов, В.Т. Нор, І.Л. Петрухін, М.Я. Сегай, Т.В. Сахнова, О.В. Селіна, С.А. Шейфер, О.Р. Шляхов та інші.

      2012 рік відзначився набуттям чинності нового КПК України. Згідно частини другої статті 243 «Порядок залучення експерта»:

     – сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.

       Як зазначає начальник відділу науково-методичного забезпечення Управління експертного забезпечення правосуддя, Ткаченко Н.М. у своїй статті «Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України», опублікованій  на сайті Міністерства Юстиції України http://old.minjust.gov.ua/42780:

         « Разом з тим, в новому КПК не визначено форми реалізації стороною захисту права самостійного залучення експерта. Зокрема не зрозуміло який документ у такому випадку буде підставою для проведення експертизи – доручення, заява, адвокатський запит чи інший документ, який повинен містити інформацію про особу, яка залучається у якості експерта, питання, що ставляться експерту, перелік матеріалів (зразків, документів), що надаються для дослідження, попередження про кримінальну відповідальність експерта тощо.»

       Також невизначеним залишається і питання щодо попередження експерта про кримінальну відповідальність. Якщо сторона обвинувачення наділена всіма правами стосовно попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання неправдивого висновку тощо, то сторона захисту такими повноваженнями не наділена. А отже, порушено не лише принцип рівності сторін перед законом, а й принцип змагальності сторін.

      Стосовно шляхів вирішення проблемних аспектів процесуального залучення експерта та призначення експертизи стороною захисту доцільно навести думку Скнаріної А.В. (кримінально-процесуальний статус захисника за новим КПК України (електронний ресурс), яка вважає, що розмежування підстав, за якими сторона захисту залучає експерта за клопотанням, а за якими самостійно, дозволить урегулювати питання щодо порядку залучення експерта для проведення експертизи та усунути суперечності в положеннях КПК України.

       Проте, незважаючи на окремі прогалини та неточності понятійного апарату нового КПК, як зазначає Н.М. Ткаченко, його прогресивні положення дозволяють суттєво розширити можливість застосування учасниками кримінального провадження спеціальних знань для забезпечення повноти доказів з метою встановлення істини у справі та захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, охорони прав і свобод.

     ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», у відповідності до Закону України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р. надає послуги з проведення експертиз та експертних досліджень.

      З напрямки, за якими надаються послуги нашим Центром, Ви можете ознайомитись на нашому сайті   –   www.kedc.kiev.ua.

Ми завжди раді Вам допомогти виключно у Вашій ситуації.

Всі питання, що виникають у Вас стосовно особливостей підготовки матеріалів, правильності або підготовки поставлених питань на вирішення Вашої експертизи (дослідження) можливо задати, звернувшись до фахівців нашого Центру:

за адресою:                      м.Київ, вул. Грінченка,1, офіс 102 (метро Майдан Незалежності)

за телефонами:        (044) 362-29-45       (044) 270-53-20        067 – 153-20-47

менеджер по західному регіону (Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська обл.):                               067 – 592-60-61

Опубліковано у Експертиза | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.